top of page

ข้อมูลอุปกรณ์ต่อพ่วงและเวลาเดินทาง

โรงแรมของเราตั้งอยู่ในใจกลางกรุงโตเกียวและสามารถเดินทางไปยังส่วนต่างๆ ของโตเกียวได้อย่างสะดวก
โปรดใช้ลิงก์ GOOGLE MAP เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ต้องใช้ในการเข้าถึงแต่ละสถานที่

bottom of page